امضای ۸ سند همکاری ایران و بلاروس و هدفگذاری تجارت ۱۰۰ میلیون دلاری


تهران – ایرنا – ایران و بلاروس امروز – دوشنبه – در تهران هشت سند همکاری به امضا رساندند که رسیدن به حجم تجارت ۱۰۰ میلیون دلار در سال از جمله مهمترین محورهای ترسیم شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055893/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DB%B8-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری