امضای نقشه راه همکاری‌های همه‌جانبه و هفت سند همکاری میان ایران و بلاروس


تهران – ایرنا – ایران و بلاروس در حضور روسای جمهور دو کشور امروز – دوشنبه – در تهران نقشه راه همکاری‌های همه‌جانبه و هفت سند همکاری در حوزه‌های مختلف تجاری، حمل و نقل، کشاورزی و فرهنگی را به امضا رساندند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055893/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%88-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری