امضای سند برنامه راهبردی همکارهای تجاری پنج ساله میان ایران و پاکستان

همچنین سند سومین جلسه کمیته مشترک سرمایه گذاری ایران و پاکستان و پروتکل همکاری های اقتصادی و تجاری دو کشور توسط مقامات ذیربط، در حضور وزیران امور خارجه دو کشور به امضا رسید.

سند برنامه راهبردی همکارهای تجاری پنج ساله میان دو کشور ایران و پاکستان به امضای مقامات دو کشور رسید.

 به گزارش ایسنا، در پایان مذاکرات وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان  در اسلام آباد ،سند برنامه راهبردی همکارهای تجاری پنج ساله میان دو کشور برای سال های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۸ به امضا رسید.

همچنین ایران و پاکستان در صدد هستند که تا پایان سال جاری میلادی پنج بازارچه جدید مرزی در مرزهای مشترک دو کشور ایجاد کنند و این مرزها را از مرزهای امنیتی به مرزهای تجاری و اقتصادی تبدیل کنند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051207376/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88

به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام مقامات دو کشور، ایران و پاکستان در صدد هستند که طی چند سال اینده حجم روابط تجاری دو کشور را به میزان ۵ میلیارد دلار افزایش دهند.