امضای تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری احداث بخش بخار نیروگاه علی‌آباد گلستان


تهران- ایرنا- در مراسمی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری احداث بخش بخار نیروگاه علی آباد گلستان امضا شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079045/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری