امسال قفل «تولید» در کشور باز می‌شود؟


تهران- ایرنا-رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۲ را سال «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری کردند. در دوره‌ای که مردم و به ویژه اقشار ضعیف از تورم افسارگسیخته و لحظه‌ای به تنگ آمده‌اند، دست گذاشتن رهبری بر این دو موضوع مهم، نشان از توجه و تاکید بر رفع دغدغه مردم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85063684/%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%81%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری