امسال طوفان رکود و بدهی، بازارهای آمریکا را در می‌نوردد


تهران- ایرنا- نوریِل روبینی، اقتصاددان که به دکتر دوم (Dr. Doom) نیز معروف است، گفت که یک «طوفان تمام‌عیار» در حال وقوع است و رکود، بحران بدهی و تورم خارج از کنترل، امسال به بازارها ضربه خواهند زد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85048284/%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری