امسال بیش از ۳۰ دستگاه آشکارساز در گمرکات راه‌اندازی می‌شود


تهران- ایرنا- معاون وزیر و رئیس کل گمرک ایران با حضور در وزارت امور خارجه و در نشست وبینار تخصصی با سفرای جمهوری اسلامی ایران و روسای نمایندگی‌ها در کشورهای همسایه از برنامه‌های گمرک برای تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی بمنظور افزایش حجم مبادلات تجاری به ویژه با کشورهای همسایه خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080439/%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری