الزام بارگذاری گواهی آموزش احکام کسب و کار در درگاه ملی 


تهران- ایرنا- رییس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار در نامه‌ای به دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور تاکید کرد که گواهی آموزش احکام کسب و کار صادره توسط اتحادیه‌های صنفی، مجوز کسب و کار محسوب شود و کاربرگ آن باید در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85103217/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری