اقدام مراقبتی مهم شورای عالی سران قوا درباره شفافیت مولدسازی


تهران- ایرنا- براساس تصمیم مهم شب گذشته هیات عالی مولدسازی مقرر شد همه درآمدهای حاصل از مولدسازی ابتدا به خزانه واریز و پس از طی عملیات مالی صرف پروژه‌های عمرانی و زیربنایی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85056288/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری