اقدام جدید کشورهای آسه‌آن – ایسنا

چهار بورس اوراق بهادار در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که مکانیسم جدید با هدف پیشبرد توسعه پایدار آ سه‌ آن از طریق اجرای معیارهای مشترک زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) در زیرساخت‌های داده مربوطه انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا، بورس اوراق بهادار در مالزی، اندونزی، تایلند و سنگاپور اعلام کردند که برای توسعه اکوسیستم پایداری به هم پیوسته آ سه آن (انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا) با یکدیگر همکاری می‌کنند.

این ابتکار در نظر دارد اکوسیستم یکپارچه ESG ایجاد کند تا توسعه پایدار در آ سه آن را ارتقا دهد و مبادلات شرکت‌کنندگان را قادر می‌سازد تا به صرفه‌جویی در مقیاس از طریق کارآمدی هزینه و زمان سریع‌تر ورود به بازار با راه‌حل‌های مناسب دست یابند.

این ابتکار در جلسه اخیر بین تبادلات شرکا رسمیت یافت. بورس مالزی به‌عنوان دبیرخانه برای تسهیل اجرای موفقیت‌آمیز اهداف عمل خواهد کرد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402112920276/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%86

کشورهای آسه‌آن به سمت اکوسیستم پایداری می‌روند.

به نقل از بیزنس، صرافی‌های شرکت‌کننده بر روی دستاوردهای همکاری مبتنی بر نتیجه توافق کرده‌اند که ملاحظات محلی و سطح بلوغ بازارهای مربوطه خود را در نظر می‌گیرند.