اقدام جالب وزیر اقتصاد و پیگیری وضعیت کسب و کارهایی که مجوز گرفتند


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصاد و دارایی در اقدامی جالب با ارسال پیامک به ۲۸۰ هزار دریافت‌کننده مجوز کسب‌وکار در سال گذشته، وضعیت کسب‌وکار این افراد را پیگیری کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85071897/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری