اقدامات موفق دولت سیزدهم در زمینه هوشمندسازی و تحقق عدالت مالیاتی/ جلوی فرار مالیاتی گرفته می‌شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مالیات ستانی با اجرای پایانه‌های فروشگاهی مالیاتی را مبتنی بر عملکرد است، گفت: پیش‌ از این اخذ مالیات به‌صورت مودی محور و مامور محور بود، اما اکنون سیستم محوری و هوشمندسازی جایگزین روش‌های قبلی شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: اقدامات مختلفی ازجمله طرح ملی پایانه‌های فروشگاهی، شناسایی مودیان جدید مالیاتی، ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان، تحقق کامل درآمدهای مالیاتی بدون فشار به مودیان خوش‌حساب و بخش تولید و مبارزه با فساد که در این دولت انجام شده که ارزشمند است و باید این نوع اقدامات که منجر به عدالت‌محوری و شفافیت می‌شود، ادامه پیدا کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84880853/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C

وی با بیان اینکه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی اقدام ارزشمند دولت سیزدهم بود، گفت: این امر به شناسایی مودیان جدید کمک می‌کند و باعث می‌شود که افراد امکان فرار از مالیات را نداشته باشند و مالیات را پرداخت کند.

این نماینده مجلس تأکید کرد: در گذشته تفاوت‌هایی در محاسبه مالیاتی وجود داشت؛ اما اکنون در مناطق مختلف با اجرای این طرح پایانه‌های فروشگاهی این نگرانی‌ها را از بین می‌برد.

قادری ادامه داد: مودیان پیش از این نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی داشتند که مأموران مالیاتی چقدر از درآمد آنها را به مالیات اختصاص می‌دهد که منصفانه باشد؛ اما در حقیقت سامانه پایانه‌های فروشگاهی نگرانی‌ها را برطرف کرد.

 وی افزود: سیاست‌های دولت سیزدهم تاکنون در زمینه مالیات ستانی هوشمند موفق عمل کرده است و باید نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص ملی افزایش یابد.

جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به اقدامات ارزشمند دولت سیزدهم در هوشمندسازی اظهار داشت: اگر می‌خواهیم اتکا به درآمدها نفتی کم شود و از منابع سرمایه‌ای برای اجرای طرح‌های عمرانی استفاده کنیم، راهی نداریم که جز اینکه هزینه‌های جاری را به مالیات متصل کنیم.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری