اقدامات مثبتی برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی انجام شد/ اصلاح ارز ترجیحی اقدام شجاعانه‌ای بود


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط و بحران‌های اقتصادی که دولت سیزدهم مسئولیت را بر عهده گرفت، گفت: اصلاح ارز ترجیحی اقدام شجاعانه‌ای بود و با اقدامات دولت و وزارت اقتصاد تدابیر خوبی برای کنترل نقدینگی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی، مولدسازی دارایی‌های دولت اتخاذ شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977148/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری