اقدامات دولت سیزدهم کشور را در مسیر شکوفایی قرار داده است


تهران- ایرنا- کارشناس اقتصادی با اشاره به تقدیر مقام معظم رهبری از اقدامات دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی، گفت: دولت با گذر از مشکلات و باز کردن گره‌های برجای مانده از دولت قبل، امروز کشور را در مسیر شکوفایی قرار داده و همان گونه که رهبری عنوان کردند، اقدامات دولت قابل‌تقدیر است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85215958/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری