اقدامات دولت برای بازگشت «اعتماد» به بازار سرمایه


تهران- ایرنا- دولت بر اساس وعده‌ای که به فعالان بازار سرمایه داده، هرگز اجازه تکرار اتفاقات سال‌های ۹۸ و ۹۹ را نخواهد داد و اکنون آنچه در بازار بورس در حال اتفاق است، بخشی از ذات این نهاد بوده و دلیل بر شکست برنامه‌های دولت برای رونق تالار شیشه‌ای نیست. چنانچه طی دو سال گذشته چندین اقدام عملیاتی در این بخش داشته که اثرات آن بر این بازار مشهود است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85236969/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری