اقتصاد کره جنوبی جهشی شد

بر اساس گزارش رویترز، خرده فروشی پس از کاهش ۲.۶ درصدی در ماه آوریل که بدترین میزان در پنج ماه اخیر بود، در ماه مه ۰.۴ درصد افزایش یافت.

بر اساس محصول، تولید خودرو ۸.۷ درصد و نیمه هادی‌ها ۴.۴ درصد در طول ماه افزایش یافت، در حالی که دستگاه‌های ارتباطی ۱۶.۹ درصد کاهش یافتند. تولید ۷.۳ درصد به صورت سالانه کاهش یافت که نسبت به کاهش ۹ درصدی در آوریل و ۸.۵ درصدی انتظار اقتصاددانان خفیف‌تر بود.

به گزارش ایسنا، داده‌های آمار کره نشان داد که شاخص تولید صنعتی در ماه مه ۳.۲ درصد بر اساس فصلی تعدیل شده ماهانه افزایش یافت، در حالی که در ماه آوریل ۰.۶ درصد کاهش داشت.

شاخص تولید کل صنعت که شامل هر دو بخش تولید و خدمات می‌شود، در ماه مه ۱.۳ درصد نسبت به ماه مه افزایش یافت و زیان ۱.۳ درصدی آوریل را جبران کرد.

داده‌های رسمی روز جمعه (۳۰ ژوئن) نشان داد که تولید کارخانه‌های کره جنوبی به طور غیرمنتظره‌ای با توجه به افزایش فروش خودرو و تراشه در ماه مه افزایش یافت، در حالی که فروش خرده‌فروشی نیز در ماه گذشته افزایش یافت که نشانه‌ای دلگرم‌کننده برای بهبود آهسته اقتصاد بود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402040905383/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF