اقتصاد پنهان بر مدیریت بازار ارز تاثیر مستقیم دارد


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بسیاری از توانمندی‌ها برای مدیریت بازار ارز با گسترش اقتصاد پنهان از بین می‌رود و بخشی از ضعف در این بخش به بزرگی حجم اقتصاد پنهان بازمی‌گردد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974998/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری