اقتصاد ایران نیمه نخست امسال در مسیر رشد؛ با نفت ۳.۳ درصد و بدون نفت ۳.۴ درصد


تهران- ایرنا- بر اساس گزارش جدید مرکز آمار ایران، در نیمه نخست سال جاری رشد اقتصادی با نفت ۳.۳ درصد و بدون نفت ۳.۴ درصد بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974965/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DB%B3-%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری