اقتصاد ایران امسال بیشتر از متوسط دنیا رشد می‌کند/پیش‌بینی رشد ۲.۲درصدی اقتصاد ایران


تهران- ایرنا- بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود رشد ۲.۲ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ پیش بینی کرد که با وجود تداوم تحریم‌ها بیشتر از متوسط رشد پیش‌بینی شده برای اقتصاد جهانی در این سال خواهد بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85132764/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF