اقتصاد آمریکا در حال تبدیل‌شدن به بمب ساعتی است


تهران- ایرنا- راگورام راجان، رئیس سابق بانک مرکزی هند، معتقد است اقتصاد آمریکا در حال تبدیل‌ شدن به بمب ساعتی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85107328/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری