افقه: مجلس در خصوص بودجه فراتر از اختیارات ورود می‌کند

این استاد اقتصاد دانشگاه تاکید کرد: نماینده‌های مجلس حتی مسئولان و مدیران استان‌ها را به دولت تحمیل کرده اما زیر بار خطاهای خود نمی‌روند و عمدتاً انگیزه سیاسی دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84939111/%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

مرتضی افقه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در این باره که تغییرات مجلس در لایحه بودجه هرچند از سر دلسوزی بود اما موجب افزایش غیرقابل تحقق درآمدها، تعیین مصارف قطعی برای آنها و ایجاد توقعات غیرکارشناسی از دولت شده است اظهار داشت: اصل عدم تداخل قوا سال‌هاست بخصوص توسط مجلسی‌ها رعایت نمی‌شود و این اشکال قانونی هم دارد.

وی افزود: یکی از همین موارد که مجلس در اجرا زیاد وارد شده مساله بودجه است. خیلی از مجلسی‌ها در بودجه با هدف جلب توجه مخاطبان خود برای انتخابات بعدی سعی می‌کنند بودجه‌های منطقه‌ای یا دخالت‌های این‌چنینی از قبیل افزایش‌ها و کاهش‌های را داشته باشند و حتی برخی‌ها بودجه‌ای که دولت فرستاده را شخم می‌زنند در حالی که ظاهراً اختیارات آن‌ها محدود است و حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد است. مجلسی‌ها معمولاً هم هزینه‌های اضافی می‌تراشند بدون اینکه درآمدهای خاصی را بتوانند پیش‌بینی کنند.

افقه با بیان اینکه نمایندگان مجلس بیش از اختیارات ورود می‌کنند و ادامه داد: برخی نمایندگان مجلس فراتر از اختیارات واقعی که قانون به مجلس داده ورود پیدا کرده و انگیزه آنها هم عمدتاً با هدف‌های رأی آوری و نشان دادن اقدام‌های خود برای مردم شهر خودشان است.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری