افزایش ۸۰ درصدی اعتبار فضای آموزشی و کمک آموزشی در بخش سلامت نسبت به سال گذشته


تهران- ایرنا- سازمان برنامه و بودجه کل کشور اعلام کرد: با تخصیص یک هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان اعتبارات فضای آموزشی و کمک آموزشی در بخش سلامت، ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در سال ۱۴۰۲ افزایش خواهد داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127217/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری