افزایش ۶۳۰ درصدی نرخ دلار در دولتی که متمرکز بر رفع تحریم بود


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: سناریوهایی که برای افزایش قیمت دلار به دلیل بی‌توجهی به رفع تحریم‌ها ترسیم می‌شود، نوعی فراموش‌کاری گذشته است، دولت قبل که متمرکز بر رفع تحریم بود، سال ۹۲ دلار را در کانال ۳ هزار تومان تحویل گرفت و با ۶۳۰ درصد افزایش در کانال ۲۷ هزار تومان به دولت سیزدهم تحویل داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85097325/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B6%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری