افزایش ۵ درصدی عرضه گوشت در کشتارگاه‌ها طی یک سال اخیر 

افزایش ۵ درصدی عرضه گوشه در کشتارگاه‌ها طی یک سال اخیر 


منبع: https://www.irna.ir/news/84886033/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در مرداد ۱۴۰۱ با ماه مشابه سال ۱۴۰۰ نشان‌دهنده افزایش پنج درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است.

گوشت گوسفند و بره با ۲۳ هزار و ۹۸۴ تن، بز و بزغاله با سه هزار و ۴۰۳  تن، و سایر انواع دام با ٩٢٣ تن، به‌ترتیب ۴۳.۱ درصد، ۶.۱ درصد و ۱.۷ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۲۷ هزار و ۲۹۵ تن، ۴۹.۱ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است.

به گزارش ایرنا، مرکز آمار در گزارشی اعلام کرد که بر اساس نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور، وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در مرداد ۱۴۰۱ در مجموع ۵۵ هزار و ۶۰۵ تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

مقدار عرضه گوشت در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ برای گوسفند و بره ۱٩ درصد و گاومیش و بچه‌گاومیش یک درصد افزایش، و برای بز و بزغاله یک درصد، گاو و گوساله سه درصد و شتر و بچه‌شتر هشت درصد کاهش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل (تیر) حدود هفت درصد افزایش داشته است.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری