افزایش ۴۸ درصدی تجارت خارجی کشور در دولت سیزدهم/ بالاترین رکورد دو دهه اخیر در رشد تجارت

افزایش ۴۸ درصدی تجارت خارجی کشور در دولت سیزدهم/ بالاترین رکورد دو دهه اخیر در رشد تجارت


منبع: https://www.irna.ir/news/84857748/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B4%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AFبه گزارش ایرنا، آمارهای بانک مرکزی از تجارت خارجی کشور شامل صادرات و واردات کالا و خدمات، نشاندهنده موفقیت بی‌سابقه در سال اول دولت سیزدهم است.

تجارت خارجی کشور پس از برجام افزایش یافت اما به رکوردهای دولت دهم نرسید. پس از خروج آمریکا از برجام، تجارت خارجی کشور آب رفت اما در سال ۱۴۰۰ با روی کار آمدن دولت سیزدهم با رشد چشمگیر تجارت خارجی کشور مواجه شدیم که نشان داد کاهش پس از خروج آمریکا از برجام، تا حد زیادی به بی‌عملی دولت روحانی هم مربوط بوده است.

تجارت خارجی کشور در سال اول دولت رئیسی ۴۸ درصد افزایش یافت که بالاترین رکورد افزایش سالانه در دو سه دهه اخیر محسوب می‌شود. حتی پس از برجام هم چنین رشدی محقق نشد.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری