افزایش ۳۵ درصدی دستمزد ایده آل نیست اما…

هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: با توجه به افزایش‌  هزینه‌های معیشتی کارگران معتقدم این میزان افزایش را نمی‌توانیم قابل قبول بدانیم ولی از طرفی باید همه جوانب را در نظر بگیریم و شرایط کارگاه‌های صنفی و خدماتی و کارگاه‌های کوچک که به نوعی ممکن است دچار مشکل باشند را مورد توجه قرار بدهیم.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1403010100287/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B3%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7

وی عملکرد گروه کارگری در شورای عالی کار را مثبت ارزیابی کرد و گفت: نمایندگان گروه کارگری عملکرد خوبی از خود نشان دادند.جلسات دستمزد سخت و نفسگیر است و فشار روی گروه کارگری به جهت حساسیت موضوع در جامعه کارگری زیاد است از سویی نمایندگان کارگری نمایندگی جامعه بازنشستگان را نیز به نوعی برعهده دارند و چشم بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار است.

ابوی در عین حال عملکرد گروه کارگری در شورای عالی کار را مثبت ارزیابی کرد و گفت: نمایندگان گروه کارگری عملکرد خوبی از خود نشان دادند. جلسات دستمزد سخت و نفسگیر است و فشار روی گروه کارگری به جهت حساسیت موضوع در جامعه کارگری زیاد است از سویی نمایندگان کارگری نمایندگی جامعه بازنشستگان را نیز به نوعی برعهده دارند و چشم بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار است.

به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در بحث تعیین مزد باید برای کارفرمایان واحدهای کوچک، مشوق هایی درنظر گرفته و تسهیلاتی پرداخت شود یا دولت تخفیف بیمه ای برای این دسته بنگاه‌ها اعمال کند.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباره ترک‌ جلسه توسط گروه کارگری اظهار کرد: عدم امضای صورتجلسه یکی از ابزارهای چانه زنی است و اساسا ساختار شورای عالی کار ایراد دارد و باید همه اعضا در این تصمیم مشارکت کنند. اینطور نباشد که چون دو سوم اعضا حضور دارند هیچ اتفاقی نمی افتد و مصوبه بدون عضو دیگر امضا و تصویب شود، از این رو ساختار شورای عالی کار باید اصلاح شود و در قالب گفت وگو ایرادات و اختلافات را برطرف کنیم.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران را با توجه به هزینه های معیشتی ایده‌آل ندانست و بر لزوم پیش بینی مشوق های حمایتی از کارگاه‌های کوچک صنفی و خدماتی در بحث افزایش دستمزد تاکید کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیشترین مشکلات در حوزه کارگاه‌های کوچک است و بین آنها و کارگاه‌های بزرگ از نظر میزان درآمد، نقدینگی و بعد هزینه‌ها نسبت به نیروی انسانی تفاوت بسیاری وجود دارد، لذا علیرغم آنکه این میزان افزایش ایده آل نیست ولی یکسری مسائل و جوانب را هم باید درنظر گرفت.

ابوی درباره تصویب حق تاهل کارگران نیز گفت: حق تاهل برای اولین بار مطرح می شد و سال قبل هم در مذاکرات شورا این مسأله مطرح شد که بین کارگر متاهل بدون فرزند با کارگر مجرد تفاوت در تاهل است و در راستای قانون جوانی جمعیت و خانواده این مسأله پایه گذاری شد، لذا باید یکسری ریل گذاری ها را صورت دهیم تا دستمزد از وضعیت فعلی خارج شود.