افزایش ۳۲ درصدی مانده سپرده‌ها در شبکه بانکی


تهران – ایرنا – مانده کل سپرده‌ها در پایان آبان‌ماه سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۶۵۳۱۷.۰ هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۱۵۸۴۰.۰ هزار میلیارد ریال (۳۲ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۱۰۰۰۵.۷ هزار میلیارد ریال (۱۸.۱درصد) افزایش نشان می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971059/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B3%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری