افزایش ۲ سال سن بازنشستگی اختیاری است


تهران- ایرنا- براساس لایحه بودجه سال آینده، سن بازنشستگی مشروط به اعلام نیاز دستگاه و رضایت فرد به صورت اختیاری ۲ سال افزایش یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84995850/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری