افزایش ۲۱ درصدی تامین برق صنایع نسبت به سال گذشته

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402040301265/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87

به گزارش ایسنا، در هفته اول اجرای طرح مدیریت مصرف برق صنایع از ۱۵ خرداد تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۲، میزان برق تامین شده برای صنایع نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد افزایش یافت. بر اساس این آمار صنایع فولاد در بازه زمانی یاد شده نسبت به سال قبل ۲۹ درصد بیشتر برق دریافت کردند. همچنین صنایع سیمانی نیز ۱۳.۶۵ درصد بیشتر از سال گذشته از انرژی برق بهره‌مند شدند.

بر اساس اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران، تامین برق صنایع در سال جاری به نحوی انجام می‌شود که تاثیر آن روی تولید صنایع کشور به حداقل برسد.

در هفته اول اجرای طرح مدیریت مصرف برق صنایع، برق تامین شده برای مشترکان صنعتی ۲۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت.

طبق برنامه اعمال شده برای مدیریت مصرف برق صنایع، ۵۸۰ هزار واحد صنعتی و صنفی صنعت خرد در تابستان سال جاری بدون محدودیت برق دریافت می‌کنند و صنایع بزرگی که در ۲ سال گذشته نسبت به احداث نیروگاه اقدام کردند نیز وضعیت مشابه صنایع خرد دارند.