افزایش ۱۷ درصدی نرخ بیکاری سوییس

به گزارش ایسنا، دبیرخانه امور اقتصادی کشور سوییس (SECO) اعلام کرد، نرخ بیکاری در سوییس طی ماه مارس به ۲.۴ درصد رسید. این رقم در مقایسه با ماه فوریه بدون تغییر باقی مانده است.

بر مبنای سالانه، این نرخ ۱۷.۱ درصد افزایش یافت و نرخ بیکاری جوانان با ۶.۰ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۹۵۰۵ نفر رسید.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1403012010129/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%B3

نرخ بیکاری سوییس در ماه مارس به ۲.۴ درصد رسید و به صورت سالانه ۱۷.۱ درصد صعود کرد.

به نقل از اکونومی، در ماه مارس، تعداد مشاغل موجود در سوییس با کاهش ۹۴۳ شغل به صورت ماهانه، ۴۲ هزار و ۴۱۳ شغل ثبت شد.

تعداد بیکاران در سوییس طی ماه مارس ۱۰۸ هزار و ۵۹۳ نفر بود که نسبت به ماه قبل ۳۲۸۶ نفر کاهش یافته است.