افزایش نرخ بهره به بالاترین سطح در ۱۵ سال اخیر


تهران- ایرنا- بانک مرکزی انگلیس در آستانه افزایش نرخ بهره به بالاترین میزان خود در ۱۵ سال اخیر است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85185829/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری