افزایش ذخایر طلای بانک‌های مرکزی جهان با چشم انداز مبهم دلار


تهران- ایرنا- بیشتر بانک‌های مرکزی جهان انتظار دارند طلا به‌عنوان یک دارایی ذخیره رشد ‌کند؛ این در حالی است که چشم‌انداز آینده دلار را مبهم می‌دانند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127791/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری