افزایش درآمدهای مالیاتی با وجود کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات شرکت‌ها


تهران- ایرنا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با وجود کاهش پنج درصدی نرخ مالیات شرکت های تولیدی در سال ۱۴۰۱، شاهد افزایش درآمدهای مالیاتی هستیم که علت اصلی این امر، تمرکز ویژه این سازمان بر مبارزه با فرار مالیاتی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85041096/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری