افزایش خرید و فروش وام‌های سفارشی از سوی بانک‌های اروپا


تهران- ایرنا- بانک‌های اروپا به طور فزاینده در حال روی‌ آوردن به معاملات سفارشی با سرمایه‌گذارانی همچون صندوق‌های پوشش ریسک هستند تا بخشی از ریسک پرتفوی وام‌های چندمیلیارد یورویی خود را کاهش و قدرت مالی خود را بهبود دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074701/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری