افزایش حقوق‌ها با منابع تورم‌زا نخواهد بود


تهران – ایرنا – سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: دولت با در نظر گرفتن محدودیت‌های موجود در سال 1402 حقوق کارمندان را به میزان قابل قبولی افزایش خواهد داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983192/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B2%D8%A7-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری