افزایش حداقل سفارش گیری در بازار پایه فرابورس برای حمایت از سهامداران بود


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: از آنجا که نمادهای پرریسک برای سرمایه‌گذاری حقیقی‌ خرد و با دانش بورسی کمتر گزینه مناسبی نیست و اعمال محدودیت‌ در حداقل سرمایه‌گذاری در بازار پایه فرابورس در راستای حمایت از سهامداران و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85037988/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری