افزایش جذب سرمایه به ارزهای محلی در دستور کار بانک توسعه جدید


تهران- ایرنا- اِنوخ گودونگوانا (Enoch Godongwana)، وزیر دارایی آفریقای جنوبی، اظهار کرد: بانک توسعه جدید (NDB) که از سوی کشورهای بریکس تأسیس شده است، به منظور مقابله با تأثیر تحریم‌های صورت‌گرفته علیه روسیه، باید جذب سرمایه و وام‌دهی به ارز محلی را افزایش دهد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85195152/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری