افزایش تورم منطقه یورو


تهران- ایرنا- تورم منطقه یورو در ماه گذشته شتاب گرفت، اما رشد اساسی قیمت‌ها به طور غیرمنتظره‌ای کاهش یافت و به استدلال‌ها درباره افزایش کمتر نرخ بهره در جلسه سیاستگذاری منظم بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه قوت بخشید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85099457/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری