افزایش تورم در عربستان سعودی


تهران- ایرنا- داده‌های اعلام‌شده از سوی دولت عربستان سعودی در روز چهارشنبه نشان داد تورم سالانه در این کشور که در ماه دسامبر (آذر، دی) ۳.۳ درصد بود در ماه ژانویه (دی، بهمن) به ۳.۴ درصد افزایش یافته است، زیرا افزایش هزینه‌های مسکن باعث افزایش هزینه‌های زندگی می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031697/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری