افزایش تعداد فقرا در آمریکا


تهران- ایرنا- اداره سرشماری آمریکا به تازگی اعلام کرده که تعداد آمریکایی‌هایی که در فقر زندگی می‌کنند برای اولین‌بار در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228029/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری