افزایش اختیارات مدیران کل مالیاتی برای بخشودگی جرایم اصناف


تهران- ایرنا- رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: باهدف تسریع امور و کمک به فعالان اقتصادی، اختیارات مدیران کل برای بخشودگی جرایم مالیاتی افزایش‌یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967220/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری