افزایش احتمال رکود اقتصادی در آمریکا


تهران- ایرنا- مایک مک‌گلون (Mike McGlone)، استراتژیست ارشد بلومبرگ، اظهار داشت که همه شاخص‌ها نشان می‌دهند رکود اقتصاد آمریکا در آینده‌ای نزدیک اجتناب‌ناپذیر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117462/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری