افت شدید ارزش سهام بانک‌های ژاپن در پی بحران بانکی آمریکا


تهران- ایرنا- در اولین روز معاملاتی پس از تعطیلات روز کارگر، سهام بانک‌های ژاپن با افت شدید مواجه شدند؛ دلیل این امر، بحران بانکی اخیر آمریکا است که سرمایه‌گذاران را حتی در ژاپن وحشت‌زده کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85105141/%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری