افت ارزش سهام آسیایی؛ سرمایه‌گذاران در انتظار گزارش تورم آمریکا


تهران- ایرنا- ارزش سهام آسیایی در روز پنجشنبه به طور کلی کاهش یافت و نزدیک به پایین‌ترین میزان خود در یک ماه اخیر قرار گرفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85194875/%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری