افتتاح ۳۷۳۸ واحد مسکونی مسکن ملی ـ زنجان

مهرداد بذرپاش وزیر راه‌وشهرسازی در اولین روز از هفته دولت به منظور افتتاح ۳۷۳۸ واحد مسکونی مسکن ملی وارد استان زنجان شد و در طی این سفر تعدادی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن تحویل گردید.

منبع: https://www.isna.ir/photo/1402060201280/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DB%B3%DB%B7%DB%B3%DB%B8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری