افتتاح اولین شعبه بانک چین در عربستان/ تسریع روند تجارت به ارزهای محلی در میان اعضای بریکس


تهران- ایرنا- بانک چین (BOC)، یکی از چهار بانک تجاری بزرگ دولتی چین، اولین شعبه خود را در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، افتتاح کرد. چین، از این راه، استفاده از یوان را در امور مالی و تجاری گسترش خواهد داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85222270/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری