اعمال نرخ‌های دستوری در بازار رسمی ارز صف متقاضیان را تشدید کرد


تهران- ایرنا- کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعمال نرخ‌های دستوری در بازار رسمی ارز، کنترل نکردن طرف تقاضای ارز و وجود چالش‌ها در طرف عرضه ارز را موجب تشدید صف متقاضیان تامین ارز عنوان کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85105775/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری