اعلام خط فقر ۱۸ میلیون تومانی باانگیزه سیاسی بوده است/ این عدد مبنایی ندارد

سرزعیم تاکید کرد:  الگوهای غذایی، هزینه‌های زندگی، اجاره‌بهای مسکن و سایر موارد در استان‌های مختلف ایران متفاوت هست حتی این هزینه‌ها در نقاط مختلف استان تهران با یکدیگر تفاوت دارد که باید به‌دقت بررسی شود.

کارشناس اقتصادی بیان داشت: این دغدغه‌مندی باید با در نظر گرفتن مبنای درست و مستندات باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84922766/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%DB%B1%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%AF

 وی با بیان اینکه نمایندگان جامعه کارگری به دنبال قدرت چانه‌زنی هستند گفت: این امر یک تکنیک برای تعیین افزایش دستمزد کارگران است تا در کمیته‌های مختلف شورای‌عالی کار از آن استفاده کنند.

کارشناس اقتصادی، ادعا درباره خط فقر ۱۸ میلیون تومانی را بدون ارائه مستندات دانست و گفت: کسانی که چنین ادعایی کرده‌اند، نگفته‌اند که با چه ملاک و شاخص‌هایی به این اعداد رسیده‌اند.

وی افزود: با در نظر گرفتن خط فقر ۱۸ میلیون تومانی، بیش از ۸۰ درصد جمعیت کشور زیرخط فقر قرار می‌گیرند این در حالی است که ما در کشور فقر غذایی که یکی از مؤلفه‌هاست، بسیار کم و حتی چاقی بالایی داریم.

«علی سرزعیم» در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: اینکه عده‌ای خط فقر را ۱۸ میلیون تومان اعلام می‌کنند گاهی اوقات برای اهداف سیاسی و ایجاد جو نارضایتی است تا اقشار مختلف جامعه احساس کنند در وضعیت بدی قرار دارند.

وی ادامه داد: این افراد مبنایی ندارند، مراکز مربوطه و پژوهشگرانی که در عرصه ارائه آمارها کار می‌کنند بر اساس مستندات، کالری‌ها، الگوهای غذایی، هزینه کالاها، هزینه اجاره‌بها و مسکن و نوع رفاه در استان‌های مختلف اعلام می‌کنند.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری