اعتبار مجوزهای الکترونیکی منقضی شده تمدید می‌شود

اعتبار مجوزهای الکترونیکی منقضی شده تمدید می‌شود

به گزارش خبرنگار ایرنا، کمیته تخصصی هیئت مقررات‌زدایی مصوب کرد تا اعتبار تمامی مجوزهای الکترونیکی که منقضی شده و یا خواهد شد تا زمان ایجاد امکان فنی از سوی مرجع صدور تمدید شود.

اکنون امکان فنی تمدید و توسعه مجوزها در درگاه ملی مجوزها وجود دارد؛ اما به دلیل عدم هماهنگی از سوی برخی مراجع صدور در تکمیل زیرساخت‌های فنی امکان تمدید مجوز برای صاحبان آنها وجود ندارد به همین دلیل مقرر شد اعتبار مجوزهای الکترونیکی تمدید شود.

همچنین در کمیته تخصصی هیئت مقررات‌زدایی برای صدور کاربرگ مجوز «تولید سیگار برگ صادراتی» مقرر شد تا پارامترهای فعالیت در این زمینه طبق الگوهای جهانی با تنظیم‌گری وزارت بهداشت و وزارت صمت بررسی شود.

در این کمیته مقرر شد تا برای صدور کاربرگ مجوز «دفتر حق‌العمل‌کاری فروش آهن، فولاد و فلزات (غیر بورسی)» از سازمان بورس به‌صورت کتبی استعلام و مشخص شود برای فروش کدام دسته از آهن، فولاد و فلزات امکان صدور مجوز دفتر حق‌العمل‌کاری وجود دارد.

همچنین مقرر شد به درخواست سازمان شیلات برای تسهیل صدور مجوز شرط افزایش طول شناور به بیش از ۳۵ متر و قدرت موتور بیش از ۸۰۰ اسب بخار باهدف ارتقای ارزش‌افزوده به‌واسطه صادرات محصولات تن ماهیان، مشروط به تعهد سردسازی و نگهداری محصول صید شده در دمای منفی ۶۰ درجه سانتی‌گراد و رعایت استانداردهای مناسب فراوری و هندلیگ برای شناورهای صیادی تیپ الگویی به‌صورت آزمایشی و موقت بر اساس نظر فنی سازمان شیلات به مجوز «گواهی پیش‌نیاز فنی شناور لنج صیادی آب‌های دور» اضافه شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85485345/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF