اصلاح ۲۴ مجوز و فرایند کسب و کار در آخرین جلسه هیات مقررات زدایی در سال ۱۴۰۱


تهران- ایرنا- هفتاد و چهارمین نشست هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار با حضور اعضای این هیات و به ریاست وزیر اقتصاد برگزار و اصلاح ۲۴ مجوز و فرایند شروع کسب و کار بررسی و تصویب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061460/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%DB%B2%DB%B4-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری